SCS Math

Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur

Tagapagtatag-Acharya ng Sri Chaitanya Math

Saraswati Thakur

Ang aking guro, Prabhupada Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, ay itinatag ang relihiyon ng panahong ito, ang Krishna sankirtan, at ang mga punong ministro ng unibersal na kapulungan ng mga nangungunang Vaishnavas...
—Srila Sridhar Maharaj

 

Sri Prabhupada Padma Stavaka

sujanarvvuda-radhita-pada-yugam
yuga-dharma-dhurandhara-patra-varam
varadabhaya-dayaka-pujya-padam
pranamami sada prabhupada-padam

Ang aking guro, Prabhupada Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, ay itinatag ang relihiyon ng panahong ito, ang Krishna sankirtan, at ang mga punong ministro ng unibersal na kapulungan ng mga nangungunang Vaisnavas. Ang kanyang lotus na mga paanan ay sinasamba ng milyon-milyong mga walang bahid-dungis na kaluluwa at tinutupad ang kagustuhan ng mga kaluluwa na iwaksi ang takot. Ako ay walang hanggan naghahandog ng paggalang sa sinasambang paanan ng aking guro.

bhajanorjjita sajjana-sangha-patim
patitadhika-karunikaika-gatim
gati-vanchita-vanchakachintya-padam
pranamami sada prabhupada-padam

Siya ang pinuno ng mga dakilang kaluluwa na nagkakaloob ng may debosyon at ng kaluluwa sole, lubos na maawain na kanlungan para sa mga nalugmok. Ang kanyang hindi matarok na paanan ay ang kanlungan ng kahit na ng mga mapanlinlang sa pamamagitan ng panlilinlang sa mga ito. Ako ay walang hanggan naghahandog ng paggalang sa sinasambang paanan ng aking guro.

atikomala-kanchana-dirgha-tanum
tanu-nindita-hema-mrnala-madam
madanarvvuda-vandita-chandra-padam
pranamami sada prabhupada-padam

Ang kanyang mahaba, malambot, ginintuang anyo ay dinudurog ang pagmamataas ng ginintuang tangkay ng lotus. Ang kanyang mala-buwan paanan ay sinasamba ng laksa-laksang Kupido. Walang hanggan akong nag-aalay ng aking paggalang sa paanan ng aking guro.

nija-sevaka-taraka-ranji-vidhum
vidhutahita-hunkrta-simha-varam
varanagata-balisa-sanda-padam
pranamami sada prabhupada-padam

Siya ay ang buwan na umaaliw sa kanyang bituin na mga tagapaglingkod. Ang kanyang mala-leong pag-ungol ay kayang takutin at ilayo ang mga kaaway. Ang kanyang mga paa ay nagkakaloob ng mabuting kapalaran sa mga payak na tumatanggap nito. Walang hanggan akong nag-aalay ng aking paggalang sa paanan ng aking guro.

vipulikrta-vaibhava-gaura-bhuvam
bhuvanesu vikirtita-gaura-dayam
dayaniya-ganarpita-gaura-padam
pranamami sada prabhupada-padam

Ipinakikita niya ang banal na kaluwalhatian ng Sri Gaura Dham, inihahayag ang bantog na biyaya ni Sri Gaura sa buong mundo, at pag-lagak kay Sri Gaura sa loob ng mga puso ng mga tumatanggap ng kanyang mga biyaya. Walang hanggan akong nag-aalay ng aking paggalang sa paanan ng aking guro.

chira-gaura-janasraya-visva-gurum
guru-gaura-kisoraka-dasya-param
paramadrta-bhaktivinoda-padam
pranamami sada prabhupada-padam

Siya ang walang hanggang kanlungan ng mga kaluluwa sumuko kay Sri Gaura at ang Guru ng mundo. Siya ay nakatuon sa mga serbisyo ng kanyang Guru, si Srila Gaura Kishora, at ganap na nakatuon kay Srila Bhakti Vinoda. Walang hanggan akong nag-aalay ng aking paggalang sa paanan ng aking guro.

raghu-rupa-sanatana-kirtti-dharam
dharani-tala-kirttita-jiva-kavim
kaviraja-narottama-sakhya-padam
pranamami sada prabhupada-padam

Niliwanag niya ang kaluwalhatian nila Sri Rupa, Sri Sanatan, at Sri Raghunath. Sa mundong ito siya ay niluluwalhati bilang dinaiiba kay Sri Jiva at isang kahalintulad ni Srila Krishnadas Kaviraj at Srila Thakur Narottam. Walang hanggan akong nag-aalay ng aking paggalang sa paanan ng aking guro.

krpaya hari-kirttana murtti-dharam
dharani-bhara-haraka-gaura-janam
janakadhika-vatsala-snigdha-padam
pranamami sada prabhupada-padam

Siya ang sagisag ng Hari-kirtan. Siya maawaing tagapagpagaan sa Inang Daigdig sa kanyang mga pasanin. Siya ay isang kasamahan ni Sri Gaura, at higit mabait at mapagmahal kaysa sa isang ama. Walang hanggan akong nag-aalay ng aking paggalang sa paanan ng aking guro.

saranagati-kinkara-kalpa-tarum
taru-dhik-krta dhira vadanya varam
varadendra-ganarchita-divya-padam
pranamami sada prabhupada-padam

Siya ay isang punong tagapag bigay kahilingan para sa mga nagpasakop na mga tagapaglingkod. Maging ang mga puno ay nahihiya sa kanyang kabaitan at pagpaparaya. Ang mga demigod at mga pantas ay sumasamba sa kanyang banal na paanan. Walang hanggan akong nag-aalay ng aking paggalang sa paanan ng aking guro.

parahamsa-varam paramartha-patim
patitodharane krta-vesa-yatim
yati-raja-ganaih parisevya-padam
pranamami sada prabhupada-padam

Siya ay ang pinakamahusay na sa lahat ng paramahamsas at mga tagapag-alaga ng mga kataas-taasan kayamanan (Krishna prema). Tinanggap niya ang balabal ng isang sannyasi upang sagipin ang mga nalugmok. Kanyang paanan ay pinaglilingkuran ng mga pinakamahusay na mga sannyasi. Walang hanggan akong nag-aalay ng aking paggalang sa paanan ng aking guro.

vrsabhanu-suta-dayitanucharam
charanasrita-renu-dharas tam aham
mahad-adbhuta-pavana-sakti-padam
pranamami sada prabhupada-padam

Siya ay sinisintang tagapaglingkod ni Srimati Radharani. Ipinapatong ko ang aking ulo sa alabok ng kanyang pambihira, nakakamanghang paanan na nagdadalisay, walang hanggan akong nag-aalay ng aking paggalang sa paanan ng aking guro.

Pahina | Misyon | Gurus | Mga aklat | Mga larawan | Deboto | Kontak

http://philippines.scsmath.org/gurus/sst.html
Sri Chaitanya Saraswat Math — Sangay ng Pilipinas