SCS Math

Mga ulat tungkol sa larawan

Reporter: Ratnanabha Das

Litratista: Ishani Devi Dasi

Ang pangangaral at mga gawain ng SCS Math sa Philippines at sa India


Binigyan ni Ishani Devi Dasi ng matamis na pagkain ang anak ni Jai Gauranga Prabhu.


Sa pamamagitan ng biyaya na nanggaling kay Sri Guru Gauranga na kasama namin si Sripad B.K. Tyagi Maharaj.


Si Ratnanabha Prabhu ay nagbigay ng mga libro na salin sa tagalog kay Sripad Tyagi Maharaj.


Larawan ng miyembro ng Sri Chaitanya Saraswat Math kasama si Sripad Tyagi Maharaj.

Pahina | Misyon | Gurus | Mga aklat | Mga larawan | Deboto | Kontak

http://philippines.scsmath.org/photos/photo23.html
Sri Chaitanya Saraswat Math — Sangay ng Pilipinas