SCS Math

Mga ulat tungkol sa larawan

Reporter: Ratnanabha Das

Litratista: Ishani Devi Dasi

Ang pangangaral at mga gawain ng SCS Math sa Philippines at sa India


Mga plato sa pag-alay, mga rosaryong pandasal, at buklet na binigay ng mapagpalang si Srila B.N. Acharya Maharaj.


Si Jerry ay binigyan ng pangalan Jai Gauranga Das, mga kuwintas sa leeg, at rosaryong pandasal na itinuro sa kanya.


Kamalekha Devi Dasi ang pangalan na binibigay sa asawa ni Jai Gauranga Prabhu.


Ang Kapatid ni Jai Gauranga Prabhu ay binigyan ng pangalang Jadunath Das.

Pahina | Misyon | Gurus | Mga aklat | Mga larawan | Deboto | Kontak

http://philippines.scsmath.org/photos/photo20.html
Sri Chaitanya Saraswat Math — Sangay ng Pilipinas