SCS Math

Mga ulat tungkol sa larawan

Reporter: Ratnanabha Das

Litratista: Ishani Devi Dasi

Ang pangangaral at mga gawain ng SCS Math sa Philippines at sa India


Ipinaliliwanag ni Ishani Devi Dasi ang tungkol sa SCS Math pamplet sa isa sa intresadong lokal na tindero sa Putsuri.


Si Ratnanabha Prabhu tinuturuan ang mga bata kung paano umawit ng Nitai Gauranga.


Si Ishani Devi Dasi ay naglilinis nang Ashram sa Bamunpara.


Si Ratnanabha Prabhu ay naglilinis ng kapaligiran nang Ashram sa Bamunpara.

Pahina | Misyon | Gurus | Mga aklat | Mga larawan | Deboto | Kontak

http://philippines.scsmath.org/photos/photo8.html
Sri Chaitanya Saraswat Math — Sangay ng Pilipinas