SCS Math

Mga ulat tungkol sa larawan

Reporter: Ratnanabha Das

Litratista: Ishani Devi Dasi

Ang pangangaral at mga gawain ng SCS Math sa Philippines at sa India


Tinitignan mabuti ni Ishani Devi Dasi ang ginawang bubong ng hagdanan.


Muling binuo ni Ratnanabha Prabhu ang mga lumang donasyon na bintana at pinto.


Si Ishani Devi Dasi ay napakasaya sa bagong balon ng tubig at bomba ng tubig.


Sinubukan ni Ishani Devi Dasi ang spiral na hagdanan.

Pahina | Misyon | Gurus | Mga aklat | Mga larawan | Deboto | Kontak

http://philippines.scsmath.org/photos/photo21.html
Sri Chaitanya Saraswat Math — Sangay ng Pilipinas