SCS Math

Mga ulat tungkol sa larawan

Reporter: Ratnanabha Das

Litratista: Ishani Devi Dasi

Ang pangangaral at mga gawain ng SCS Math sa Philippines at sa India


Si Ratnanabha Prabhu ay masaya sa natapos na tubo ng paagusan.


Ang dalubhasang tubero ay naglalagay ng mga tubo ng paagusan.


Ito ang mga manggagawa gamit ang lumang sistema ng pagsukat.


Ang kalahati ng pader na natapos ay sinuri ni Ishani Devi Dasi.

Pahina | Misyon | Gurus | Mga aklat | Mga larawan | Deboto | Kontak

http://philippines.scsmath.org/photos/photo22.html
Sri Chaitanya Saraswat Math — Sangay ng Pilipinas