SCS Math

Mga ulat tungkol sa larawan

Reporter: Ratnanabha Das

Litratista: Ishani Devi Dasi

Ang pangangaral at mga gawain ng SCS Math sa Philippines at sa India


Ang aming mga kaibigan ay interasadong binasa ang mga libro.


Namimigay kami ng mga libro at polyeto.


Pinaliwanag ni Ratnanabha Prabhu ang tungkol sa doktrina ni Chaitanya Mahaprabhu ang pagmamahal ng Panginoon.


Ang mga kapitbahay na intresadong nagtatanong tungkol sa mga doktrina ng Sri Chaitanya Saraswat Math.

Pahina | Misyon | Gurus | Mga aklat | Mga larawan | Deboto | Kontak

http://philippines.scsmath.org/photos/photo16.html
Sri Chaitanya Saraswat Math — Sangay ng Pilipinas