SCS Math

Personal na Paglalakbay sa Sri Chaitanya Saraswat Math

ni Vishvambhara Das

Vishvambhara Das

Bilang isang pagpapakilala sa aking espirituwal na paglalakbay. Sinimulan kong magtanong ng iba't ibang mga katanungan sa aking sarili; sa aking unang taon sa unibersidad noong 1980, ay pinag-tuunan ko ng panahon kung ano talaga ang gusto kong ipagpatuloy. Ang aking napiling kurso ay anim na taon na kurso sa beterinaryo, dahil sa koneksyon ng aking kapatid na lalaki sa pamahalaan, at pagkatapos ng aking pag-aaral ay madali naman akong matanggap at agad makapagtrabaho.

Aking madalas na pagtutok sa mga espirituwal na mga katanungan ay mas lumalim sa pamamagitan ng pagbabasa at pakikisama sa mga propesyonal at mga kasapi ng iba't-ibang sangay ng yoga disipline.

Habang nagsasanay ako ay namalagi sa isang paaralan ng yoga (Landas ng lubos na kaligayahan) malapit sa Paco, Maynila, doon ay nag-aral ako ng espirituwal na mga kasanayan na may kaugnayan sa kalinisan, magdiyeta, buhay na walang asawa, yoga at pagninilay-nilay. Pagkatapos ng mahigpit na mga patakaran at mga aralin sa templo, ako ay nagpasyang tapusin muna ang aking edukasyon at lumipat sa kursong Sikolohiya kung saan ang aking apat na taong pag-aaral nang beterinaryo ay nasayang. Habang ako ay nag-aaral pinagpatuloy ko ang aking lingguhang konsultasyon sa yoga senter.

Sa paglalakbay na ito nakilala ko ang isang matandang kaibigan na si Arjan na isang Sikh mula sa India; kasal sa isang Pilipina mula sa aking sariling bayan sa San Jose City. Siya ay tulad ng maraming mga Hindus na tagasunod ng Panginoon Krishna. Siya ay may silid-aklatan ng Srimad Bhagavatam at iba pang mga libro na nahiram at nabasa ko.

Pinaki-usapan din niya akong bisitahin ang kanyang kaibigan na isang Gaudiya Vaishnava na nakatira sa Quezon City na may maliit na Gaudiya templo at sa kanyang bahay ay may mga tao na tagasunod ng iba't-ibang mga guru at doon ay nakilala at nakasama ko si Jan Jacinto.

Naririnig namin ang tungkol sa deboto ng Sri Chaitanya Saraswat Math na mula sa United Kingdom at ngayon ay naninirahan sa Pilipinas na kasama ng kanyang asawa na deboto din, mayroon silang mga ilang Tagalog Sri Chaitanya Saraswat Math na libro at ang pinakabagong mga espirituwal na balita mula sa India. Ang kanilang pangalan ay si Ratnanabha Das at Ishani Devi Dasi, ito ay noong 2006, at nagkakilala kami sa Templo ng Hindu kung saan madalas ang ilang mga tagasunod na Pilipino ng Panginoon Krishna ay pumupunta at sumasamba.

Noong Setyembre 2007 natanggap ko ang ininsasyon sa pamamagitan ni Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj ng Sri Chaitanya Saraswat Math. Si Ratnanabha Das at Ishani Devi dasi ay dinala ang japa mala, mga kuwintas sa leeg at isang video ni Srila Govinda Maharaj; ipinaliwanag sa akin kung paano umawit ng maha-mantra at magdasal sa rosaryo, atbp.

Halos lahat ng aking mga katanungan sa sariling analisis ay natugunan at ang espirituwal na kaalaman ay nagsimulang nagbukas at ako ay nakadama ng kasiyahan na maunawaan ang mga bagong pakinabang at kapalaran na aking nararanasan.

Ito ay nakumpirma sa pamamagitan ng ilang mga panaginip; na kung saan ang aking Panginoon ay binisita ako. Iniaalay ko ang aking paulit-ulit na magalang na paggalang muli at muli kay Sri Guru Gauranga na ang aking buhay at kaluluwa at dumating upang ako ay maprotektahan sa maraming pagkakataon.

Gusto ko ring magpasalamat sa oras na ito sa mga taong nakatulong sa akin upang maabot ang Sri Chaitanya Saraswat Math lalo na si Ratnanabha Prabhu at Ishani Devi Dasi. Sa kanilang walang pagod na paggabay, maraming salamat at dalangin ko ang mas magandang kapalaran para sa kanila.

Pinag-darasal ko palagi na hindi na ako malihis sa transendental na landas at debosyonal na serbisyo. At sana ay palaging magkaroon ng biyaya mula kay Sri Guru Gauranga sa lahat ng sandali lalo na ang biyaya ng aking Gurudev Srila Bhakti Sundar Govinda Goswami Maharaj at sa gabay ng kanyang kahalili na si Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj ng Sri Chaitanya Saraswat Math. Ito ang aking espirituwal na paglalakbay.

Pahina | Misyon | Gurus | Mga aklat | Mga larawan | Deboto | Kontak

http://philippines.scsmath.org/dev/vbd.html
Sri Chaitanya Saraswat Math — Sangay ng Pilipinas