SCS Math

Mga ulat tungkol sa larawan

Reporter: Ratnanabha Das

Litratista: Ishani Devi Dasi

Ang pangangaral at mga gawain ng SCS Math sa Philippines at sa India


Inanyayahan kami ni Pran Krsna Prabhu upang makilala ang mga bago niyang kaibigan.


Si Ratnanabha Prabhu ay nagbigay ng Tagalog na libro kay Vishvambhara Prabhu.


Larawan ng grupo ng mga bagong matapat na naghahanap at tapat na mga miyembro ng Sri Chaitanya Saraswat Math.


Sa larawan na ito sa dulo ay ang Ina ni Jai Gauranga Prabhu na nagngangalang Jahnavi Devi Dasi.

Pahina | Misyon | Gurus | Mga aklat | Mga larawan | Deboto | Kontak

http://philippines.scsmath.org/photos/photo19.html
Sri Chaitanya Saraswat Math — Sangay ng Pilipinas