SCS Math

Mga ulat tungkol sa larawan

Reporter: Ratnanabha Das

Litratista: Ishani Devi Dasi

Ang pangangaral at mga gawain ng SCS Math sa Philippines at sa India


Nangangaral sa istasyon ng shalamar tren habang naghihintay papunta sa SCS Math Puri dham.


Si Ishani Devi Dasi ay nagbibigay ng pamplet sa isa sa mga lokal na titser sa Nabadwip.


Si Ratnanabha Prabhu ay namahagi ng pamplet sa mga istudyante sa Putsuri.


Si Ratnanabha Prabhu ay namahagi ng pamplet sa mga lokal na tao sa Kushumgram.

Pahina | Misyon | Gurus | Mga aklat | Mga larawan | Deboto | Kontak

http://philippines.scsmath.org/photos/photo9.html
Sri Chaitanya Saraswat Math — Sangay ng Pilipinas