SCS Math

Mga ulat tungkol sa larawan

Reporter: Ratnanabha Das

Litratista: Ishani Devi Dasi

Ang pangangaral at mga gawain ng SCS Math sa Philippines at sa India


Kuha ang larawang ito ng bumisita kami kay Pran Krsna Prabhu.


Ipinaliliwanag ni Ratnanabha Prabhu mga kaluwalhatian ng Sri Chaitanya Saraswat Math.


Sinaling-wika sa tagalog ni Ishani devi dasi ang mga pangangaral ni Ratnanabha Prabhu.


Habang namimili sa palengke ng Pandi ay namigay ng mga libreng aklat ng Sri Chaitanya Saraswat Math si Ishani devi dasi.

Pahina | Misyon | Gurus | Mga aklat | Mga larawan | Deboto | Kontak

http://philippines.scsmath.org/photos/photo14.html
Sri Chaitanya Saraswat Math — Sangay ng Pilipinas