SCS Math

Mga ulat tungkol sa larawan

Reporter: Ratnanabha Das

Litratista: Ishani Devi Dasi

Ang pangangaral at mga gawain ng SCS Math sa Philippines at sa India


Si Ishani Devi Dasi ay namigay ng tagalog na libro ng Sri Chaitanya Saraswat Math sa isang miyembro ng peace misyon.


Pagkikilala sa mga batang lokal sa Bacoor sa bahay ni Jadu Gopal Das at ang mga bata ay kumanta nang Nitai Gauranga.


Ishani Devi Dasi ay namimigay ng mga polyeto sa Navadwip sa mga istudyante at itinuturo ang direksiyon ng Sri Chaitanya Saraswat Math.


Si Ishani Devi Dasi habang nangangaral sa isang kaibigan na nakakuha ng mga impormasyon mula sa www.philippines.org.

Pahina | Misyon | Gurus | Mga aklat | Mga larawan | Deboto | Kontak

http://philippines.scsmath.org/photos/photo10.html
Sri Chaitanya Saraswat Math — Sangay ng Pilipinas