SCS Math

Mga ulat tungkol sa larawan

Reporter: Ratnanabha Das

Litratista: Ishani Devi Dasi, Pran Krishna Das

Ang mga gawain, at mga proyekto ng SCS Math sa Pilipinas


Ang simpleng altar kasama ang larawan ng mga guru, ang mga rosaryong pandasal at ang mga abaloryong kuwintas.


Ang mga taos-pusong deboto na sila (Pablo, Jeff, at Melanie) na naghihintay sa kanilang guru na si Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj.


Ipinaliwanag ni Srila Acharyadev ang kahulugan ng kanilang mga pangalan at ang maha-mantra. Ang kanilang mga spirituwal na pangalan ay Pran Krishna Das (Pablo), Jadu Gopal Das (Jeff) at si Mandakini Devi Dasi (Melanie).


Ang mga bagong deboto ay nagbigay-galang at nag-alay ng mga bulaklak sa lotus na paanan ni Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj.

Pahina | Misyon | Gurus | Mga aklat | Mga larawan | Deboto | Kontak

http://philippines.scsmath.org/photos/photo5.html
Sri Chaitanya Saraswat Math — Sangay ng Pilipinas