SCS Math

Sri Chaitanya Saraswat Math Gurus

Ang Maikling Talambuhay ng Nagtatag-Acharya at ang Kasalukuyang Sevaite-Acharya ng Sri Chaitanya Saraswat Math sa Sri Nabadwip Dham, India at ang mga Sangay nito na laganap sa buong mundo.

Srila Bhakti Nirmal Acharya Dev-Goswami Maharaj

Acharya Maharaj —Kahalili-Pangulo-Sevaite Acharya ng SCS Math

Si Om Visnupad Bhakti Nirmal Acharya Maharaj ay hayagan hinirang bilang Kahalili-Pangulo-Sevaite Acharya ng Sri Chaitanya Saraswat Math ni Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj...

Karagdagan babasahin »

 

Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj

Govinda Maharaj —Ang Maikling Kasaysayan ng Kanyang Buhay at Misyon

Si Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami ay nagpakita sa mundo na ito noong Disyembre 17, 1929, sa Bamunpara, isang maliit na bayan sa distrito ng Burdwan sa Kanlurang Bengal...

Karagdagan babasahin »

 

Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj

Sridhar Maharaj —Tagapagtatag-Pangulo-Acharya ng SCS Math

Om Vishnupad Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj ay siyang Tagapagtatag-Acharya ng Sri Chaitanya Saraswat Math sa Nabadwip, West Bengal, India. Nagpakita siya sa mundo nuong 1895 sa Hapaniya, Burdwan, West Bengal...

Karagdagan babasahin »

 

Prabhupada Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur

Saraswati Thakur —Tagapagtatag-Acharya ng Sri Chaitanya Math

Ang aking guro, Prabhupada Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, ay itinatag ang relihiyon ng panahong ito, ang Krishna sankirtan, at ang mga punong ministro ng unibersal na kapulungan ng mga nangungunang Vaishnavas...
—Srila Sridhar Maharaj

Karagdagan babasahin »

Pahina | Misyon | Gurus | Mga aklat | Mga larawan | Deboto | Kontak

http://philippines.scsmath.org/gurus/index.html
Sri Chaitanya Saraswat Math — Sangay ng Pilipinas