SCS Math

Mga ulat tungkol sa larawan

Reporter: Ratnanabha Das

Litratista: Ishani Devi Dasi

Ang pangangaral at mga gawain ng SCS Math sa Philippines at sa India


Ibinabahagi ni Ratnanabha Das ang mga aral sa Sri Gita ang Lihim na Kayamanan, sa mga mag-aaral at habang isinasalin ni Ishani Devi Dasi sa salitang tagalog.


Sinasagot ni Ishani Devi Dasi ang mga katanungan ng mga mag-aaral.


Tinuturuan ni Ishani Devi Dasi ang mga mag-aaral kung papaano umawit ng kirtan.


Nagbibigay kami ni Ratnanabha Das ng mga libro sa UP kampus, habang isang babae ang lumapit at nagtanong kung galing ba kami ng India.

Pahina | Misyon | Gurus | Mga aklat | Mga larawan | Deboto | Kontak

http://philippines.scsmath.org/photos/photo13.html
Sri Chaitanya Saraswat Math — Sangay ng Pilipinas