SCS Math

Mga ulat tungkol sa larawan

Reporter: Ratnanabha Das

Litratista: Ishani Devi Dasi

Ang pangangaral at mga gawain ng SCS Math sa Philippines at sa India


Pagkatapos mamimili ng mga gulay sa Manila si Ishani devi dasi ay namigay ng libreng libro ng Sri Chaitanya Saraswat Math.


Pinaliliwanag ni Ratnanabha Prabhu ang mga doktrina ng Sri Chaitanya Saraswat Math sa bagong kaibigan.


Dayalnitai ang pangalan na binigay ni Srila Acharyadev sa anak ni Jadu Gopal Prabhu.


Nagkita-kita ang mga miyembro ng Sri Chaitanya Saraswat Math Philipppines branch.

Pahina | Misyon | Gurus | Mga aklat | Mga larawan | Deboto | Kontak

http://philippines.scsmath.org/photos/photo15.html
Sri Chaitanya Saraswat Math — Sangay ng Pilipinas