SCS Math

Kung paano ako naakit sa Sri Chaitanya Saraswat Math at kay Srila Acharyadev

ni Pran Krishna Das

Pran Krishna das

Nagsimula akong umawit ng Hare Krishna maha-mantra nuong ako'y binatilyo pa lang na ipinakilala sa akin ng aking ama dahil ako ay problemadong binatilyo at mahilig mapag-isa.

Lumipas ang maraming taon humigit kumulang sa 35 taon; na nuong mga panahon na yaon ako ay isang matagumpay na protograpo sa pamilya.

Pagkaraan ng ilang buwan ang takbo ng negosyo ay bumagal kaya nabuhos ang oras ko sa pag-awit ng Hare Krishna mantra; nagsimula akong mag-browse sa internet at sinaliksik ang lahat ng mga iba't ibang mga misyon ng Brahma Madhava Gaudiya.

Isang araw natagpuan ko sa internet ang website www.scsmath.philippines.org sa wikang Tagalog. Pagkatapos kong matagpuan sa internet ang Sri Chaitanya Saraswat Math pinag aralan ko ang turo ng Math at bigla nalang akong nagka-interes tumawag sa cellphone ng Sri Chaitanya Saraswat Math Sangay ng Pilipinas at ang numero ng telepono ay nakita ko sa Sri Chaitanya Saraswat Math Sangay ng Pilipinas web site.

Ako ay namangha sa kanilang pagiging matulungin at sa loob ng ilang araw ako ay binisita nila para personal na makita sa aking istudyo. Maraming mga bagay akong nagustuhan tungkol kay Ishani Devi Dasi at Ratnanabha Prabhu; palagi silang maagang dumarating sa mga miting at sila ay presentable; pinayagan nila ako na makipag-usap at magtanong tungkol sa kasaysayan ng Sri Chaitanya Saraswat Math at ang pilosipiya nito.

Sinabi rin nila sa akin na si Srila B.S. Govinda Maharaj ay pumanaw na at ang kasalukuyang Guru ay si Srila B.N. Acharya Maharaj na nangunguna sa Sri Chaitanya Saraswat Math Misyon. Alam ko na ito dahil ako ay labis na naakit kay Srila Achayadev. Mabilis na nagdaan ang mga oras, halos tatlong oras ang lumipas, kaya marami din akong natutunan sa kanila, at pagkatapos ay nagkantahan (kirtan) na kami.

Sumunod na araw ako ay nagdesisyon ng magpasakop sa mga paanan ni Srila Achayadev, at tinawagan ko si Ratnanabha Prabhu at Ishani Devi Dasi at ako ay nagtanong kung paano ako magkaroon ng koneksiyon kay Srila Achayadev. Ibinigay nila sa akin ang direksiyong email ni Srila Achayadev, at ako ay nasiyahan sa pagkakataon na direkta at buong kababaang-loob na magtanong sa kanya kung ako ay tatanggapin niya bilang kanyang alagad, at ipinaliwanag ko din na hindi ako makakapunta sa India para sa aking inisyasyon dahil ako ay walang pera.

Ako ay nakatanggap ng sulat galing kay Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj na sabi niya tatanggapin niya ako at ang dalawa pang mapalad na mga kaluluwa. Si Ishani Devi Dasi at Ratnanabha Prabhu ay aasikasuhin ang mga detalye sa pandaigdigang punong himpilan ng Sri Chaitanya Saraswat Math na magpapadala ng ang mga japa-mala, mga aboloryong kuwintas at mga pangalan sa pamamagitan ng koreo.

Ang mga japa-mala at aboloryong kuwintas ay dumating pagkaraan ng dalawang lingo at imunungkahi nilang sa Sri Krishna Janmastami gagawin ang internet skype ininsasyon dahil ito ay magandang araw upang kumonekta sa internet. Pumunta kaming lahat sa aking istudyo na aking ginagamit para sa potogropiya na aking propesyon. Maaga pa lang si Ishani Devi Dasi at si Ratnanabha Prabhu ay isinuot na sa amin ang dhoti at sari para kay Melanie at nilagyan din kami ng tilak sa katawan na kung saan ay bahagi ng uniporme ng mga Vaishnava.

Matapos ang ilang mga problema sa koneksyon sa internet nagawa naming marinig si Srila Achayadev na nagbigay ng pahayag tungkol sa Sri Janmastami. Pagkatapos magsalita ni Srila Achayadev ay binati niya si Ishani Devi Dasi at Ratnanabha Prabhu. Ako ang unang nakatanggap ng bagong pangalan; mula Pablo naging Pran Krishna das at si Jeff na isang amerikano ay naging Jadu Gopal at ang kanyang asawang Pilipina na si Melanie ay naging Mandakini Devi Dasi.

Ipinaliwanag ni Srila Achayadev ang kahulugan ng aming mga pangalan; ang kahulugan ng pangalan ko ay ang puso ni Krishna. Si Srila Achayadev ay nagpatuloy sa paglalahad tungkol sa maha-mantra na ibinigay sa kanya ng kanyang Guru na si Srila B.S. Govinda Maharaj na nagmula sa linya ng mga guro na direktang nagmula kay Sri Krishna (ang Panginoon). Si Srila Achayadev ay nagbigay ng instruksiyon na dapat sundin.

Napakapalad ko na magkaroon ng Guru katulad ni Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj ang Sevaite-Pangulo-Acharya ng Sri Chaitanya Saraswat Math Pandaigdigan Misyon. Ang skype internet ininsasyon na galing kay Srila Acharyadev ay nagbigay sa akin ng panibagong pag-asa at koneksyon sa lehitimong linya ni Sri Chaitanya Mahaprabhu.

Pahina | Misyon | Gurus | Mga aklat | Mga larawan | Deboto | Kontak

http://philippines.scsmath.org/dev/pkd.html
Sri Chaitanya Saraswat Math — Sangay ng Pilipinas