SCS Math

Maikling panimula sa ating Templo at Misyon

Malugod ninyong tanggapin ang aming pagbibigay galang. Lahat ng kaluwalhatian sa gintong handog ng Gintong Panginoon, Sriman Mahaprabhu.

Sa maikling salita

Ang Sri Chaitanya Saraswat Math ay isang samahan ng mga Vaishnavas na nagsasanay upang makapaglingkod kay Sriman Mahaprabhu at kay Sri Sri Radha-Govinda sa pamamagitan ng ispiritwal na tagapag-gabay, na si Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj. Siya ang pangunahing disipulo ni Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj na sa kabilang banda ay siya namang pangunahing disipulo ni Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, ang kilalang tagapagtatag ng "Sri Gaudiya Math" na mayroon ng 64 na sangay sa India. Si Srila Sridhar Maharaj ay ang pinakamalapit na nakakatandang kasamahan ni Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupad, ang tagapagtatag ng pangdaigdigang "Internasyonal na Samahan ng mga Nakakaunawa kay Krishna."

Ang aming sentro ng pananampalataya ay nakapalibot sa pag-awit at pagluwalhati sa Pangalan at Katanyagan ng Aming Panginoon na si Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Govindasundarjiu, ang namumunong Diyos ng aming pangunahing Templo: ang Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip.

Pangdaigidigang pook-himpilan

Ang aming pook-himpilan dito sa Nabadwip India, ay naitatag noong 1941 ni Srila Sridhar Maharaj. Dahil sa pagdagsa ng mga Kanluranin lalo na mula noong simula ng 1980 hanggang sa kasalukuyan, mayroon ng higit sa limampung sangay o may kaugnayang Ashrams at Templo sa buong daigdig na sinusunod ang mga utos ni Srila Govinda Maharaj bilang Pangulo — Sevaite-Acharya ng Sri Chaitanya Saraswat Math. Hinahangad namin ang patuloy na kahanga-hangang paglilingkod na pinasinayaan dito ni Srila Sridhar Maharaj na maingat na sinubaybayan ang landas na tinahak ni Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur — ang pangangaral ng mensahe ni Sriman Mahaprabhu sa buong mundo — at ang pagtatatag ng pagpapalaganap na malawakang ipinakilala sa Kanlurang bahagi ng mundo ni Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupad.

Ang Aming Natatanging Katangian

Hindi maikakailang mayroong ilang mga samahan at grupo na may katulad na hangarin. Ang natatangi sa amin ay ang malinaw na pagkaunawa na si Srila Sridhar Maharaj ay ang pangunahing disipulo ni Srila Saraswati Thakur, at itinalaga ang katungkulan bilang tagahawak at tagapangalaga ng Rupanuga Sampradaya, ang pinakamataas na pangarap ng Gaudiya Vaishnavas. Sa kaalamang ito, kinikilala ni Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupad si Srila Sridhar Maharaj bilang kanyang Siksa-Guru, at nagkaroon sila ng maraming taon ng pagsasama. Pinagamit ni Srila Prabhupad kay Srila Sridhar Maharaj ang palapag na matatagpuan sa itaas na katabi ng pinto ng kanyang laboratoryo bilang sentro ng kanyang pangangaral sa Calcutta. Sa panahong iyon, si Srila Govinda Maharaj, ang pangunahing disipulo ni Srila Sridhar Maharaj, ay ang naging palagiang kasama nila. Siya ay nag-aral, sa lahat ng iba pang mga bagay, ng Srimad Bhagavad Gita mula kay Srila Prabhupad, at pinaglingkuran niya ang mga ito bilang kanilang tagasunod. Hindi lamang pagkatuto ang kanyang nakamit, kundi pati ang kanilang mga natatanging biyaya.

Ang Pag-usbong sa Debosyonal na

Sa loob ng sunud-sunod na mga kagustuhan, inatasan ni Srila Sridhar Maharaj si Srila Govinda Maharaj bilang kanyang kaisang isang kapalit — isang bagay na pinakamadalang mangyari — at paulit-ulit na ipinaaalam sa publiko. Sa kanyang sariling pamumuhay hinubog niya si Srila Govinda Maharaj bilang kanyang Kapalit — Acharya at Pangulo ng Sri Chaitanya Saraswat Math. Dahil sa mataas na paggalang at pagkilala mula kina Srila Sridhar Mahraj at Srila Prabhupad, siya ang likas na naging sanggalang para sa mga tapat na humahanap. Sa paglipas ng mga taon, ang Templo ay umusbong bilang malakas at hinahangaang institusyon na nakaaakit sa mga pinakadakilang umaasa. Sa 200 publikasyon sa mahigit na dalawampung wika ng mundo, gayundin ang dakilang representasyon sa Internet, ang Sri Chaitanya Saraswat Math ay inaanyayahan kayo na lumahok pang-ispirituwal, mag-aral at magtagumpay.

Nawa ang Panginoong Krishna at ang ating Tagapangalaga ay ipagkaloob ang kanilang mga biyaya sa inyo.

Pahina | Misyon | Gurus | Mga aklat | Mga larawan | Deboto | Kontak

http://philippines.scsmath.org/intro.html
Sri Chaitanya Saraswat Math — Sangay ng Pilipinas