SCS Math

Mga ulat tungkol sa larawan

Reporter: Ratnanabha Das

Litratista: Ishani Devi Dasi

Ang mga gawain, at mga proyekto ng SCS Math sa Pilipinas


Tagapagsaling-wika sa tagolag.


Pagkatapos ng program si Ratnanabha Das at Ishani Devi Dasi ay nagpalabas ng video ng Sri Chaitanya Saraswat Math para sa mga bisita.


Ang mga intresadong istudyante na nagtatanong tungkol sa pilosopiya ng Sri Chaitanya Saraswat Math.


Pagkatapos ng program sa loob ng kulungan, ang ibang pulis naman ay nagtatanong kay Ishani Devi Dasi tungkol sa pilosopiya ng Sri Chaitanya Saraswat Math.

Pahina | Misyon | Gurus | Mga aklat | Mga larawan | Deboto | Kontak

http://philippines.scsmath.org/photo2.html
Sri Chaitanya Saraswat Math — Sangay ng Pilipinas