SCS Math

Mga ulat tungkol sa larawan

Reporter: Ratnanabha Das

Litratista: Ishani Devi Dasi

Ang pangangaral at mga gawain ng SCS Math sa Philippines at sa India


Nagbigay ng libro at impormasyon tungkol sa Sri Chaitanya Saraswat Math si Ratnanabha Das sa mga tapat na naghahanap, sa araw ng kapiyestahan ng (Earth Day) sa Quezon City Circle.


Si Ratnanabha Das ay nagpalaganap nang mga kaluwalhatian ng Sri Chaitanya Saraswat Math sa Quezon Province.


Ipinaliliwanag ni Ratnanabha Das ang mga doktrina ng Sri Chaitanya Saraswat Math.


Ipinaliliwanag ni Ishani Devi Dasi ang pagkaka-iba ng debosyon at emosyon.

Pahina | Misyon | Gurus | Mga aklat | Mga larawan | Deboto | Kontak

http://philippines.scsmath.org/photos/photo12.html
Sri Chaitanya Saraswat Math — Sangay ng Pilipinas