SCS Math

Ang Kahanga-hangang Biyaya Mula sa Itaas Upang Hanapin ang Aking Ispirituwal na Gabay

ni Ishani Devi Dasi

Ishani Devi Dasi

Ang aking ama ay isang Katoliko, ang aking ina ay isang protestante samantalang ang aking mga kapatid ay konektado sa iba't-ibang mga sekta at pananampalataya. Noon, madalas akong isama ng aking kapatid na lalaki sa Iglesia ni Cristo.

Ako ay isang batang may maselang kalusugan. Noong ako ay nasa high school, palagi akong sinasama ng aking mga kaibigan sa Ananda Marga at sa Haribol na nagbibigay ng vegetarian na pagkain na aking nagustuhan.

Ang isa ko pa'ng kaibigan ay dinala naman ako sa Hare Krishna temple. Hindi ko naintindihan ang pilosopiya nila ngunit nagustuhan ko ang pagdiriwang tulad ng Janmastami. Kaya lumipas ang mga taon, mas lumalim pa ang pagnanais ko'ng magsanay hanggang sa tinanggap ako bilang bagong kasapi at ginawaran ng inisasyon. Bagama't pagkalipas nito'y iniwan ng aking guru ang kanyang tungkulin, akin naming ipinagpatuloy ang aking serbisyo tulad ng pagluluto, pagsamba sa Diyos, at pag-aalaga ng mga bata, atbp.

Ako ay tinanggap ni Srila Tamal Krishna Goswami Maharaj bilang kanyang alagad at ipagpatuloy ko ang aking serbisyo kahit na siya ay sumakabilang-buhay na na naging isang matinding dagok para sa akin. Pagkalipas ng ilang taon, ako ay namalagi sa aming bahay upang alagaan ang aking ina'ng may katandaan na, habang naghahanap ng isang tao upang gumabay sa aking ispirituwal na pagsasanay.

Noong 1980, may isang taong nagbigay sa akin ng libro, Ang Paghahanap kay Sri Krishna na isinulat ni Swami B.R. Sridhar Maharaj. Tinignan ko ang libro ng maka-ilang beses ngunit hindi ko binasa nang maayos. Karamihan sa aking mga kaibigan ay sinubukang magpakanlong sa mga ibang guru ngunit hindi ko maramdaman sa puso ko ang koneksyon para sa kanila.

Isang araw, ako ay nagluluto sa bahay ng isang kaibigan at nakilala ko si Ratnanabha Das. Ipinakita niya sa akin ang isang larawan ni Swami B.S. Govinda Maharaj at ang aking puso ay nabalisa at nais kong malaman ang tungkol sa taong ito at sinabi nga sa akin na siya ay ang Acharyya ng Sri Chaitanya Saraswat Math.

Sa pamamagitan ng basbas ni Krishna, nagkaroon ako nang magandang pagkakataon na pumunta at bisitahin si Swami B.S. Govinda Maharaj sa Sri Chaitanya Saraswat Math Calcutta, hindi ko naranasan sa tanang-buhay ko na makapag-lakad sa kuwarto ng isang sannyas o ng Guru darshan nang walang paunang pahintulot. Parang nakita ko sa kanya ang katauhan ng aking ama. Si Srila B.S. Govinda Maharaj ay nagliliwanag at talagang nadama ko na komportable ako sa kanya.

May ilang taon na ang nakalilipas nang ang aking japa mala ay ninakaw at tinanong ko si Srila B.S. Govinda Maharaj kung maaari niya ako'ng bigyan ng japa mala. Sinabi niya, "Oo." Hanggang ngayon ay naaalala ko pa si Gurudev na umaawit ng mala at pagkatapos ay inilagay niya ito sa aking kamay; sinabi niya sa akin na "Alam mo na ang mga patakaran at regulasyon, at dahil ang iyong guru ay nasa mahusay na katayuan nang sya'y mamatay, hindi mo na kailangan pa ang panibagong inisasyon."

Kaya hanggang sa kasalukuyan, ako at ang aking asawa na si Ratnanabha Das ay nangangaral sa pamamagitan ng pagpapala ng Sri Chaitanya Saraswat Math guro varga. Ang mga isinalin na teksto sa Filipino ay pinagpala sa pamamagitan ni Swami B.R. Sridhar Maharaj samadhi sa Nabadwip at maging ng mga diyos (deity) doon. Sa pagbalik ko sa Calcutta Math, masayang tinanggap ni Srila Gurudev ang bagong Sri Chaitanya Saraswat Math na isinalin sa Filipino nasa kanyang kamay at maya-maya pa'y inilagay ito sa lagayan ng mga libro upang makita ng lahat.

Ang website na Filipino ay nailathala sa pamamagitan ng matiyagang gawain ni Sripad B.L. Akinchan Maharaj.

Ako ay labis na nagdalamhati sa pagpanaw ni Gurudev, ngunit nakadama ako ng kaligtasan sa pamumuno ni Srila B.N. Acharya Maharaj. Noong ako ay nasa India, ako ay nagkaroon ng mapalad na kaugnayan sa kanya sa Puri at Sri Chaitanya Saraswat Math Nabadwip. Nadama ko ang kapangyarihan mula sa itaas na dumaloy sa pamamagitan niya. Si Srila Acharyadeva ay matatag, maalaga at lagging inaaruga ang mga deboto , ngunit hanggang ngayon ay nararamdam ko pa rin ang malakas at buhay na daloy ng enerhiya sa pamamagitan niya at magiliw na katamisan.

Pahina | Misyon | Gurus | Mga aklat | Mga larawan | Deboto | Kontak

http://philippines.scsmath.org/dev/idd.html
Sri Chaitanya Saraswat Math — Sangay ng Pilipinas