SCS Math

Mga ulat tungkol sa larawan

Reporter: Ratnanabha Das

Litratista: Ishani Devi Dasi

Ang pangangaral at mga gawain ng SCS Math sa Philippines at sa India


Ito ang pansamantalang tirahan nang Sri Chaitanya Saraswat Math Sangay ng Pilipinas. Ako at si Ratnanahba Das ay nakipag-meting sa mga misyonaryong Kristiyano.


Si Ratnanabha Das ay nakikinig habang ang istudyante ng Philippines Normal University ay nagtatanong tungkol sa kanyang proyekto.


Sa Santa Maria Bulacan ay namahagi ng polyeto si Ratnanabha Das sa isang taong sumigaw ng 'Hare Krishna.'


Nagprogram sa bahay kasama ang mga dating kaibigan at nagturo ng pagluluto ng vegetarian, pagkatapos ay namuno si Ratnanabha Das sa pagkanta sa kirtan.

Pahina | Misyon | Gurus | Mga aklat | Mga larawan | Deboto | Kontak

http://philippines.scsmath.org/photos/photo11.html
Sri Chaitanya Saraswat Math — Sangay ng Pilipinas