SCS Math

Srila Bhakti Nirmal Acharya Dev-Goswami Maharaj

pujya-sri-guru-varga-vandita-mahabhavanvitayah sada
paurvaparya-parampara-prachalita-prajya-pramurtakrteh
bhakter nirmala-nirjharasya nibhrtam samraksakam sadaram
vande sri-gurudevam anata-sira acharya-varyam nijam

Yumuyukod ako na may walang hanggan paggalang sa aking Gurudev, ang pinakamahusay na Acharyas, Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj. Siya ang kailanman mapagbantay, matatag na tagapag-alaga ng dalisay na debosyon na ang pinakamataas na kaanyuan na lumilitaw mula sa aming mga pinaka-sasambang Sri Rupanuga varga Guru-sa kanilang mga eksklusibong dedikasyon sa Mahabhava, Srimati Radharani.

prerakam prachya-paschatya-sisyanam bhakti-vartmani
bhakti-nirmalam-acharya-svaminam pranamamy aham

Ako ay nag-aalay ng aking magalang na pagpipitagan kay Swami Bhakti Nirmal Acharya, na masigasig na nagbibigay-sigla sa lahat ng Eastern at Western na disipulo sa landas ng dalisay na debosyon.

Kahalili-Pangulo-Sevaite Acharya ng Sri Chaitanya Saraswat Math

Acharya Maharaj

Si Om Visnupad Bhakti Nirmal Acharya Maharaj ay hayagan hinirang bilang Kahalili-Pangulo-Sevaite Acharya ng Sri Chaitanya Saraswat Math ni Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj na nagpahayag sa maringal na pandaigdigang pagtitipon nang Sri Chaitanya Saraswat Math noong kaarawan nang Kanyang Sri Vyasa Puja Desyembre 4, 2009.

Si Srila Acharya Maharaj ay pumasok sa pintuan ng Sri Chaitanya Saraswat Math noong 1992, at sa kabila ng pagiging parehong isang kwalipikadong abogado at guro, kaagad niyang pinutol ang koneksiyon sa lahat ng mga obligasyon sa labas at inilagay ang kaniyang isip ng may matibay na pananampalataya at paniniwala sa lotus na paanan ni Srila Govinda Maharaj na may kalakasan na kung saan ay hindi kailanman nag-atubili o nag-alinlangan.

Mula sa umpisa ng kanyang pagsali sa Math, si Srila Acharya Maharaj ay nagsilbi ng may labis na katapatan, sigla at enerhiya, at sa loob lamang ng dalawang taon si Srila Govinda Maharaj ay nagsimulang personal na ipagkatiwal sa kanya ang higit na responsibilidad at pamamahala sa loob ng Math.

Noong 1999, sa paulit-ulit na kahilingan ng Kanyang Banal na Pagpapala Srila Govinda Maharaj, si Srila Acharya Maharaj ay tinanggap ang sannyas ang kaayusan ng buhay. Mula pa noon si Srila Govinda Maharaj ay nagsimulang ipahayag ang kaniyang mga pagsasaalang-alang na si Srila Acharya Maharaj ay ang pinaka angkop na kandidato para sa hinaharap na tungkulin bilang Kahalili-Sevaite-Pangulo-Acharya ng Sri Chaitanya Saraswat Math.

Sa paglipas ng mga taon si Srila Acharya Maharaj ay nagsilbi kay Srila Govinda Maharaj ng may marubdob at tapat sa lahat ng aspeto ng pagpapatakbo sa Templo. Si Srila Govinda Maharaj ay nagbigay ng obligasyon sa kanya upang makatulong sa konstruksiyon ng apat na palapag ng 'Seva-Kunja' Sentenaryo ng Bantayog na Gusali ni Srila BR Sridhar Dev-Goswami Maharaj, binuksan noong 1995.

Dahil nalulugod sa pamamagitan ng nakikita ang kanyang kakayahan at kalooban, ay ipinagkatiwala ni Srila Govinda Maharaj kay Srila Acharya Maharaj ang lahat ng mga konstruksiyon at pag-unlad na makikita sa lugar ng Math mula pa noon. Ang mga proyekto kasama ang Sri Govinda Kunda at ang Mandir sa sentro ng Kunda, sa gayong paraan natupad pareho ang itinatanging pagnanais nila Srila Sridhar Maharaj at Srila Govinda Maharaj; ang tatlong palapag ng Seva Ashram sa tabi ng Kunda, at 'Sevak Bhavan' katabi ng limang-palapag ng bisitang bahay na may higit sa animnapung mga kuwarto para sa mga peregrino at bisita.

Srila Acharya Maharaj ay gumawa ng magandang Templo at Ashram sa Sripat Bamunpara, at siyay lubos na nagbigay-kasiyan kay Srila Gurudev-Srila Govinda Maharaj sa pamamagitan ng paggawa ng aming mga malalaking Math sa Ekachakra, ang paglitaw sa itsura ng Lugar ni Sri Nityananda Prabhu. Si Srila Govinda Maharaj ay ipinahayag na sa pamamagitan nito, Si Srila Gurudev ay may-kakayahang maglingkod kay Sri Nityananda Prabhu sa panahon ng kanyang huling araw bago mawala mula sa mundong ito.

Sa karagdagan si Srila Acharya Maharaj ay namamahala sa ilang mga mas maliit na proyekto at mga sentro na kaugnay sa Sri Chaitanya Sarawat Math, habang patuloy siyang gumagawa sa mga praktikal na tungkulin, malawak na pangangaral. Siya ay palagiang namumuno sa pangangaral sa nayon sa nayon sa loob West Bengal, madalas ay nagbibigay ng mga panayam sa publiko, at dahil sa pamamagitan ng mga masigasig na gawain maraming libo-libong mga peregrino ngayon ang sumali sa Sri Chaitanya Saraswat Math's ang pangunahing taunang pagdiriwang.

Srila Acharya Maharaj ay patuloy na binuo at pinaunlad ang taunang Kartik paglalakbay sa banal na lugar ng Govardhan at Vrindavan, at ang taunang Sri Puri Rathayatra, paglalakbay sa banal na lugar na kung saan ay dinaluhan ng mga deboto mula sa bahay at sa ibang bansa.

Srila Acharya Maharaj ay pinalawig din ang kanyang pangangaral pandaigdigan. Kasama din ni Si Srila Govinda Maharaj si Srila Acharya Maharaj sa maraming mga paglalakay sa mundo, at sa nakalipas na taon, kapag si Srila Govinda Maharaj ay pisikal na hindi maganda ang kalusugan na hindi rin sapat na pumunta siya, ilang beses na rin niyang pinapunta si Srila Acharya Maharaj sa iyang ngalan, isinasaalang-alang na ang kanyang mga pinaka-malapit na disipulo ay maaaring gawin kung ano man ang hindi na niyang kayang gawin.

Srila Acharya Maharaj ay patuloy na magbigay ng masustansiyang pagkain sa buong mundo sa mga tagasunod ng Sri Chaitanya Saraswat Math. Kasama ang mga nakatatandang sannyasis ng Mission na pinagpala ni Srila Govinda Maharaj upang matulungang gabayan ang mga taga-kanlurang deboto, ni Srila Acharya Maharaj ay walang kapantay ang kalooban o pamamaraan ng debosyon at ang kanyang pangangaral ay mabisa pareho sa Indiya at sa ibang bansa na isang napakahalagang inspirasyon at kanlungan para sa lahat ng mga tapat na naghahanap sa lahat ng dako.

Pahina | Misyon | Gurus | Mga aklat | Mga larawan | Deboto | Kontak

http://philippines.scsmath.org/gurus/sam.html
Sri Chaitanya Saraswat Math — Sangay ng Pilipinas