SCS Math

Deboto ng Sri Chaitanya Saraswat Math Sangay ng Pilipinas

Kilalanin ang mga lokal na deboto ng Sri Chaitanya Saraswat Math sangay ng Pilipinas, at basahin din ang kani-kanilang salaysay kung paano sila nahalina sa Kamalayan kay Krishna.

Ratnanabha Das

Ratnanabha Das

Mula sa pagkabata ay ginagawa ko na ang pagpunta sa Iglesia ng England (Church of England), upang dumalo sa eskuwelahan tuwing Linggo, at pagkatapos magsimba. Sa aking kabataan ako ay nahilig sa mga mistiko at mahika. Isang araw bumili ako ng magasin sa astrolohiya, at sa likod ng magasin nakita ko ang mga larawan ng Hare Krishna na napanood ko sa TV at ang ilan sa aking mga kaibigan ay nakita sila sa konsiyerto nuong 1971...

Karagdagan babasahin »

Ishani Devi Dasi

Ishani Devi Dasi

Ang aking ama ay isang Katoliko, ang aking ina ay isang protestante samantalang ang aking mga kapatid ay konektado sa iba't-ibang mga sekta at pananampalataya. Noon, madalas akong isama ng aking kapatid na lalaki sa Iglesia ni Cristo. Ako ay isang batang may maselang kalusugan. Noong ako ay nasa high school, palagi akong sinasama ng aking mga kaibigan sa Ananda Marga at sa Haribol na nagbibigay ng vegetarian na pagkain na aking nagustuhan...

Karagdagan babasahin »

Jadu Gopal Das

Jadu Gopal Das

Mayroong isang matandang kasabihan; kapag ang mag-aaral ay handa na ang guro ay darating.

Nadama ko ang isang matinding pagnanasa para sa aking espirituwal na buhay na humantong ako sa Sri Chaitanya Saraswat Math Sangay sa Pilipinas website at sa aking guro na si Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj. Ito ay walang pagkakamali o pagkakataon na ako ay humantong sa website na ito...

Karagdagan babasahin »

Mandakini Devi Dasi

Mandakini Devi Dasi

Naakit ako sa espirituwal na samahan ng Sri Chaitanya Saraswat Math dahil sa mga paraan upang ang aking kaluluwa ay bumalik kay Panginoong Krishna. Ang aking mga magulang at mga kapatid ay naging deboto sa Katoliko ngunit nang ako ay anim na taong gulang, ang aking mga magulang ay umanib sa relihiyon ng Iglesia ni Kristo...

Karagdagan babasahin »

Pran Krishna Das

Pran Krishna Das

Nagsimula akong umawit ng Hare Krishna maha-mantra nuong ako'y binatilyo pa lang na ipinakilala sa akin ng aking ama dahil ako ay problemadong binatilyo at mahilig mapag-isa.

Lumipas ang maraming taon humigit kumulang sa 35 taon; na nuong mga panahon na yaon ako ay isang matagumpay na protograpo sa pamilya...

Karagdagan babasahin »

Vishvambhara Das

Vishvambhara Das

Bilang isang pagpapakilala sa aking espirituwal na paglalakbay. Sinimulan kong magtanong ng iba't ibang mga katanungan sa aking sarili; sa aking unang taon sa unibersidad noong 1980, ay pinag-tuunan ko ng panahon kung ano talaga ang gusto kong ipagpatuloy. Ang aking napiling kurso ay anim na taon na kurso sa beterinaryo, dahil sa koneksyon ng aking kapatid na lalaki sa pamahalaan, at pagkatapos ng aking pag-aaral ay madali naman akong matanggap at agad makapagtrabaho...

Karagdagan babasahin »

Pahina | Misyon | Gurus | Mga aklat | Mga larawan | Deboto | Kontak

http://philippines.scsmath.org/dev/index.html
Sri Chaitanya Saraswat Math — Sangay ng Pilipinas