SCS Math

Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj

Ang Maikling Kasaysayan Ng Kanyang Buhay At Misyon

Govinda Maharaj

Si Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami ay nagpakita sa mundo na ito noong Disyembre 17, 1929, sa Bamunpara, isang maliit na bayan sa distrito ng Burdwan sa Kanlurang Bengal. Ayon sa kalendaryong lunar ng Vaishnava, ang kanyang pagpapakita sa Araw ng Dvitiya sa buwan ng Narayan ay nakapaloob sa huling kalahati ng buwan ng Disyembre.

Nang Lumahok siya sa Math at Misyon

Si Srila Govinda Maharaj ay lumahok sa Sri Chaitanya Math noong 1947 sa gulang na labimpito. Pagkaraan ng ilang linggo, si Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj, ang kanyang Guru at ang tagapagtatag ng Misyong ito, namangha ang lahat nang kanyang ihayag na ang kanyang batang disipulo ang kanyang magiging kapalit.

Apatnapung Taon ng Pagsasanay at Paghahanda ng Kanyang Guru

Si Srila Govinda Maharaj ay namuhay sa loob ng apatnapung taon na may malapit na ugnayan sa kanyang Gurudev, at inihanda na siya nito. Sa panahong iyon si Srila Sridhar Dev-Goswami ay nagbigay ng kanyang pakikipag ugnayan at malalim na pag-ibig, at mahigpit siyang hinubog bilang pinakadakilang disipulo.

Malapit na kasama ni Prabhupad Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj:

Ang Sri Chaitanya Saraswat Math ay itinatag noong 1941, mahigit sa dalawampu't limang taon bago itinatag ang ISKCON. Ang tagapagtatag ng ISKCON, si Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupad ay isinaalang-alang si Srila Sridhar Maharaj bilang kanyang Siksa-Guru. Kinikilala niya si Srila Govinda Maharaj bilang kanyang pinakamamahal na anak, at tinuruan siya ng Srimad Bhagavad Gita. Ipinagpapatuloy ni Srila Govinda Maharaj ang Pandaigdigang pangangaral ng kamalayang Krishna nang buong lakas at may dedikasyon na ipinamalas sa kanya ni Srila Prabhupad. Ang kanyang Misyon ay naiiba sa ISKCON, subalit si Srila Govinda Maharaj ay higit na tinatanggap dahil sa kanyang pangangaral, at iginagalang siya ng mga deboto ng institusyon.

Ang Edukasyon at Paghahanda ni Srila Govinda Mahraj

Nakita mismo ni Srila Sridhar Maharaj kay Srila Govinda Maharaj ang edukasyon, at sinanay siya nang naayon sa Sanskrit at grammar ng Bengali at pagsulat, gayundin ang mga buod ng Shastras (literaturang Vedic). Mula pa sa simula, nagpamalas na si Srila Govinda Maharaj ng kahanga-hangang memorya at kakayahan na matututo nang mabilis sa pamamagitan lamang ng pakikinig. Mayroon din siyang malalim na pang-unawa at kakayahan na makaakit kahit pa ang mga bagay na walang kabuluhan sa iba.

Si Srila Govinda Maharaj, ang Tagapagtatag ng Sri Chaitanya Saraswat Math

Noong 1941, ipinahayag ni Srila Sridhar Maharaj sa bersong Sanskrit na ang mga kaluwalhatian ng Sri Chaitanya Saraswat Math ay malalaman na ng buong mundo. Noong mga panahong iyon, ang "Math" ay isa lamang hamak na bahay na gawa sa dayami. Si Srila Govinda Maharaj na nasa ilalim ng pagtuturo at paggabay ng kanyang Guru ay siyang nagtatag at nagpakita ng Sri Chaitanya Saraswat Math.

Noong 1986, si Srila Govinda Maharaj ay Nagawaran ng Katungkulan Bilang Srila Guru Maharaj

Noong 1986, iniluklok ni Srila Sridhar Maharaj si Srila Govinda Maharaj bilang pinuno. Sa kabuuan, mahigit dalawang taon bago siya lumisan sa mundo na ito, ang Banal na Guru ni Srila Govinda Maharaj ay maligayang nakita ang rurok ng kanyang mga hangarin at ang rurok ng kanyang ginawang paghubog kay Srila Govinda Maharaj bilang kanyang kapalit. Ang pangarap niya sa hinaharap ay naganap noong pinagkalooban niya si Srila Govinda Maharaj ng katungkulan na pangalagaan ang kanyang mga Deities, Misyon at mga deboto.

Ang Pagtupad sa Hula ni Srila Sridhar Maharaj

Sa kasalukuyan, sa mahigit na 64 na mga Templo sa buong mundo, at sa mahigit na 20,000 na tagasunod, natupad ni Srila Govinda Maharaj ang hula ni Srila Sridhar Maharaj. Sinabi ni Srila Govinda Maharaj na paulit-ulit siyang naglalakbay sa buong mundo upang makita niya kung paano ang hula ni Srila Guru Maharaj (Srila Sridhar Maharaj) ay nagkaroon ng katuparan. Si Srila Govinda Maharaj mismo ang nagpakita at tumupad ng kanyang hula.

Dalawampung Beses na Paglalakbay sa Mundo

Hanggang noong Enero 2004, si Srila Govinda Maharaj ay nagkaroon na ng dalawampung beses na paglalakbay at pagbisita sa iba't-ibang bansa sa mundo. Dahil sa matapat na paanyaya at pagsusumikap na umunlad ang pandaigdigang komunidad, walang kapagurang nilakbay at binisita ni Srila Govinda Maharaj ang mga deboto at naglakbay sa lahat ng mga pangunahing kontinente sa buong mundo, at nagpakita sa telebisyong nasyonal at radyo sa buong kapuluan. Sa Mexico, sa mahalagang daungan ng Veracruz, siya ay pinarangalan ng Alkalde ng magkaroon ng susi sa siyudad, isang karangalang ipinagkaloob noon sa Reyna ng Inglatera at sa iba pang mga kilalang personalidad.

Mga Mahahalagang Sentro sa London, Amerika, Australia, Russia, at iba pa

Sa kasalukuyan, dahil sa pangangaral ni Srila Govinda Maharaj, mayroon ng mga kilalang sentro sa London, sa Amerika, Timog Amerika, Australia, sa kabuuan ng Europa, Timog Africa at Mauritius, at sa Gitnang-Silangan. Sa Russia lamang ay mayroon ng 5 mahahalagang sentro, ilang libong deboto, at isang malaking Templo ng Jagannath na itinatayo sa St. Petersburg (dating Leningrad) sa pampang ng Dagat Baltic.

Mga Aklat at mga Lathalain

Mahigit dalawandaang magkakaibang aklat ang nalathala sa higit na dalawampung wika. Milyong kopya ng mga aklat, buwanang magasin tulad ng Gaudiya Darshan, Sadhu Sangha, at Vaishnava Toshani, at iba pang mga lathalain na naipamahagi na sa buong mundo.

Pagpapalaganap sa Kultura ng India, Katanyagan, at Mga Aral sa Buong Mundo

Si Srila Govinda Maharaj ang pinakakilalang buhay na sugo ng Gaudiya Vaishnava sa mundo sa kasalukuyan. Siya, na sa katotohanan lamang, ay ang puno sa hanay ng Rupanuga at tapat na tagasunod sa hanay ni Sri Chaitanya Mahaprabhu. Siya ay pinagpipitaganang iskolar at manunulat na sinanay at hinubog sa parehong Sanskrit at Bengali.

Malugod naming ipinakikilala sa inyo ang isang kagalang-galang, katangi-tanging deboto, santo, maginoo, at tunay na Vaishnava: si Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj.

"Ang Kanyang Buhay at Misyon" — sinulat ng Kanyang Kabanalan Swami B. P. Janardan Maharaj — para sa: Sri Chaitanya Saraswat Math, Navadwip.

Pahina | Misyon | Gurus | Mga aklat | Mga larawan | Deboto | Kontak

http://philippines.scsmath.org/gurus/sgm.html
Sri Chaitanya Saraswat Math — Sangay ng Pilipinas