SCS Math

Mga ulat tungkol sa larawan

Reporter: Ratnanabha Das

Litratista: Ishani Devi Dasi

Ang pangangaral at mga gawain ng SCS Math sa Philippines at sa India


Pinakikita ni Ishani devi dasi ang Sri Chaitanya Saraswat Math Philippines center at ang natapos na pag-install ng linya ng kuryente.


Natapos ng sementuhan ni Ishani devi dasi ang bakod na gawa sa kawayan.


Natapos ng gawin ang tubig-poso at tangke ng tubig.


Hinukay ni Ratnanabha Prabhu ang malaking ugat ng puno sa harapan ng Sri Chaitanya Saraswat Math Philippines center.

Pahina | Misyon | Gurus | Mga aklat | Mga larawan | Deboto | Kontak

http://philippines.scsmath.org/photos/photo18.html
Sri Chaitanya Saraswat Math — Sangay ng Pilipinas