SCS Math

Mga ulat tungkol sa larawan

Reporter: Ratnanabha Das

Litratista: Ishani Devi Dasi

Ang mga gawain, at mga proyekto ng SCS Math sa Pilipinas


Efren Rafanan tumatakbong kandidato at nagtatag ng Bayanihan C.I.A.
Tumanggap ng libro galing sa Sri Chaitanya Saraswat Math Sangay ng Pilipinas.


Ipinaliliwanag at Ibinabahagi ni Ratnanabha Das ang pilosopiya ng Sri Chaitanya Saraswat Math sa Quezon City Circle Park.


Ibinabahagi ni Ratnanabha Das ang pilosopiya sa mga tao sa park.


Ang mga opisyales ng Hindu Temple Manila ay tumanggap ng libro galing kay Ratnanahba Das.

Pahina | Misyon | Gurus | Mga aklat | Mga larawan | Deboto | Kontak

http://philippines.scsmath.org/photo3.html
Sri Chaitanya Saraswat Math — Sangay ng Pilipinas