SCS Math

Mga ulat tungkol sa larawan

Reporter: Ratnanabha Das

Litratista: Ishani Devi Dasi

Ang mga gawain, at mga proyekto ng SCS Math sa Pilipinas


Si Ratnanabha Das at Ako (Ishani Devi Dasi) ay nagbigay-paliwanag tungkol sa transmigrasyon ng espirito at kaluluwa.


Si Ratnanabha Prabhu ay namahagi ng pamplet sa mga istudyante na gumagawa ng dukumental.


Miting kasama ng mga ibat-ibang miyembro ng relihiyon.


Ako at si Ratnanabha Prabhu ay bumisita sa kaibigan sa Bacolod upang magturo ng pagluluto ng vegetarian.

Pahina | Misyon | Gurus | Mga aklat | Mga larawan | Deboto | Kontak

http://philippines.scsmath.org/photos/photo6.html
Sri Chaitanya Saraswat Math — Sangay ng Pilipinas