SCS Math

Salaysay ni Ratnanabha Das tungkol sa Espirituwal na Paghahanap sa Sri Chaitanya Saraswat Math

ni Ratnanabha Das

Ratnanabha Das

Mula sa pagkabata ay ginagawa ko na ang pagpunta sa Iglesia ng England (Church of England), upang dumalo sa eskuwelahan tuwing Linggo, at pagkatapos magsimba. Sa aking kabataan ako ay nahilig sa mga mistiko at mahika. Isang araw bumili ako ng magasin sa astrolohiya, at sa likod ng magasin nakita ko ang mga larawan ng Hare Krishna na napanood ko sa TV at ang ilan sa aking mga kaibigan ay nakita sila sa konsiyerto nuong 1971.

Kahit paano ay nasiyahan ako sa kanilang mga masasayang mukha sa magasine kaya sinulatan ko ang address, at sinagot nila ang aking sulat at ang sabi sa akin dapat mong basahin ang Bhagavad Gita kaya bumili ako at binasa ko ang ilan sa mga kabanata na sumagot sa aking mga katanungan na sino ako, bakit ako naghihirap atbp.

Pagkaraan ng isang linggo ay nagpunta ako at tumira sa Bury Place temple sa London. Ang buhay duon ay di-madali kailangan maligo ka sa madaling araw, anim na oras na pagtulog, at paggawa ng serbisyo buong araw. Pagkatapos ng apat na buwan ako ay nabigyan ng ininsasyon at ang aking pangalan ay naging Ratnanabha Das, ito ay nuong Abril 1974.

Ang hirap ng buhay kasi lahat kami ay lumalabas upang bumiyahe sakay ng van para magbenta ng mga Back to Godhead magasin at mga rekord. Sa daan papunta sa paliguan, sa madaling araw ay naliligo na kami sa mga ilog at lawa kahit na kapag ito ay nagyeyelo.

Noong 1994 isang kaibigan ang sumulat sa akin na nagtatanong kung narinig ko ba ang tungkol kay Srila B.R. Sridhar Maharaj at Srila B.S. Govinda Maharaj na konektado sa aking guro na si Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj na kung saan sinabi ko na hindi ko alam. Kaya binili ko ang mga libro mula sa Sri Chaitanya Saraswat Math.

Kapag binabasa ko ang mga libro ako ay nalilito, ngunit pagkatapos kong basahin ng maka-ilang beses ay naunawaan ko ang mga nakasulat sa libro at ang koneksyon sa aking harinama guro. Kaya ako ay nagpakanlong sa Sri Chaitanya Saraswat Math, London. Ako ay mapalad na nagkaroon ng pagkakataon na marinig si Srila B.S. Govinda Maharaj, pagkatapos siya ay nagbigay sa akin ng pangalawang ininsasyon.

Katulad ng natutuhan namin na walang bagay ang mangyayari ng walang dahilan. Sa aking paglalakbay ako ay dumating sa Pilipinas na hindi ko alam kung bakit naakit ako sa lugar na ito, ngunit doon ko nakilala ang aking asawa na si Ishani Devi Dasi at sinimulan namin ang pangangaral pagkatapos na ibinigay ni Srila B.S. Govinda Maharaj ang basbas at pangalan para sa Sentro ng Sri Chaitanya Saraswat Math Sangay ng Pilipinas kay Ishani Devi Dasi.

Dahil doon limang maliit na mga libro ng Sri Chaitanya Saraswat Math ay isinalin sa Tagalog ang pambansang wika sa Pilipinas at nilimbag. At saka ang Tagalog na web site na kaakibat sa Scs Math ang pangunahing web site ay ginawa. Ang iba pang mga gawain sa pangangaral ay ang pagpunta sa mga parke, sa mga bilangguan, bahay-ampunan, atbp, ang listahan ay walang hanggan. Sa Sri Chaitanya Saraswat Math ay natural akong nagprogres ng walang pandarahas, walang politika.

Napakalungkot na araw ng pumanaw sa mundong ito si Srila B.S. Govinda Maharaj, ngunit alam ko na si Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj ay magiging susunod na lider ng Sri Chaitanya Saraswat Math Misyon sa buong mundo. Ako ay may magandang kapalaran na magkaroon ng kaugnayan sa kanya sa di-mabilang na mga okasyon at nakita ko na siya ay maningning at maayos na pinili ni Srila B.S. Govinda Maharaj upang maging lider namin at maging espirituwal na gabay.

Pahina | Misyon | Gurus | Mga aklat | Mga larawan | Deboto | Kontak

http://philippines.scsmath.org/dev/rnd.html
Sri Chaitanya Saraswat Math — Sangay ng Pilipinas